صفحه آخر ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹: پولشویی دربزرگترین شرکت صادرات و واردات پتروشیمی ایران / قضات فاسدِ هیئت مدیره تعاونی مسکن دادسرا

28 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صفحه آخر برنامه ای است متفاوت که بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدم‌های خبر می‌پردازد تا با نگاهی بی‌طرفانه، دیروز و امروز آدم‌ها را در برابر بینندگان قرار دهد.