صفحه آخر، ۱۷ جولای ۲۰۱۵ : ارتباط هنر بویژه شعر با سیاست

26 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسماعیل خویی که از سرشناس ترین شاعران معاصر است، پس از خواندن چند رباعی خطاب به حکومت ایران، به پرسشهای که علاقه مندان او در فیسبوک صفحه آخر مطرح کرده بودند، پاسخ داد. خویی گفت: سیاست در کشورهای استبدادی ناگزیر هنر را سیاسی می کند اما در کشورهای آزاد، الزاما اینطور نیست.