صفحه آخر، ۱۷ آوریل ۲۰۱۵ : پرونده بابک زنجانی و سعید مرتضوی چه شد؟!

28 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دراین برنامه به بابک زنجانی و سعید مرتضوی پرداخته می شود. مهمان برنامه، احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم،می گوید به دلیل ساختار فاسد اقتصاد ایران، لغو تحریمهای اقتصادی، رانت خواری و تولید فساد در کشور را کاهش نخواهد داد