صفحه آخر ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵ : مجازات اسلامی

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با نقی محمودی، وکیل دادگستری با مراجعه به قانون مجازات اسلامی، تبعیض های جنسیتی در این قانون، عملکردِ معایرِ همین قانونِ مسئولان قوه قضائیه، و ریشه های این قانون که با معیارهای دنیای امروز بیگانه است، پرداخته شد.