صفحه آخر ۱۴ آگوست ۲۰۱۵: صندوقهای مالی و اعتباری

23 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در این برنامه، پس از معرفی چند صندوق مالی و اعتباری که صدها میلیارد تومان پول بیش از یک میلیون نفر را خورده اند، به رابطه ی رانت های حکومتی با تحریمهای اقتصادی پرداخته شد. به گفته دکتر جمشید اسدی، با لغو تحریمهای اقتصادی، اقتصاد رانتی و فاسد ایران، تغییری نخواهد کرد زیرا این فساد، ساختاری است.