صفحه آخر، ۱۳ مارس ۲۰۱۵ : آیت الله علی خامنه ای

22 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه از صفحه آخر به دیکتاتوری فردی رهبر جمهوری اسلامی و ابزارهای این اِعمال سلطه پرداخته شد بدون وارد شدن به اهرمها و امکانات اقتصادی و مالی که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ست. مهمان اصلی این برنامه دکتر نورالدین پیرمؤذن، نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی بود.