صفحه آخر ۱۲ مهر (صوتی): فرمان جدید ریاست جمهوری آمریکا درباره صدور ویزا

12 مهر 1398
بشنوید
صفحه آخر ۱۲ مهر (صوتی): فرمان جدید ریاست جمهوری آمریکا درباره صدور ویزا
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.