صفحه آخر، ۱۰ آوریل ۲۰۱۵ : طنز تلویزیونی

21 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمان برنامه حسن خیاطباشی می گوید:طنز تلویزیونی بعد از انقلاب، به این دلیل گاه به لودگی می زند، که قصد آن فقط خنداندن مخاطب است.همچنین مهران عباسیان، برنامه ساز پیشین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، می گوید :مردم ایران، تفاوت طنز با توهین را به دشواری تشخیص می دهند چون سیستم حاکم، تحمل طنز را ندارد.