صف مهاجران ایرانی در آتن برای دریافت کمک | فیلم ارسالی شما

23 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از بینندگان با ارسال فیلمی از یونان روایت می‌کند که بسته شدن مرزهای صربستان به روی ایرانیانی که قصد مهاجرت به این کشور را داشتند، باعث تجمع مهاجران بی‌پناه در مقابل شهرداری آتن در یونان شده است.