قاچاقچیان جنسی و قربانیان آن- بخش نخست

27 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیشتر قربانیان سوءاستفاده جنسی از خانواده های کم درآمد و طبقه متوسطی هستند که فریب مردانی به ظاهر علاقمند به آنان را خورده اند. «کرل پیرسون»، خبرنگار صدایِ آمریکا در نخستین گزارش، داستانِ دخترِ نوجوانی را نقل می کند که با همین روش به دامِ قاچاقچیانِ جنسی افتاده بود.