قاچاقچیان جنسی و قربانیان آن- بخش سوم

27 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قاچاق جنسی در آمریکا نیزدیده می شود، که با تلاش های بی وقفه برای پیشگیری و درمان روبروست. بخش سوم سلسله گزارشهای قاچاقچیان جنسی و قربانیان آن