نخستین گزارش پروژه "راه رفتن دوباره": برخی که از کمر به پائین فلج بودند دوباره راه رفتند

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخستین گزارش رسمی پروژه بین المللی "راه رفتن دوباره" توسط دانشگاه دوک منتشر شد و پژوهشگران اعلام کردند که تعدادی از داوطلبان آنها که از کمر به پایین فلج بودند دوباره راه می روند. پروژه "راه رفتن دوباره" با شرکت ۸ داوطلب و با استفاده از تکنولوژی مهندسی اعصاب در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. گزارش شیده رضایی