پیام نوروزی ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا

12 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

می توانید نظرات خود را - درباره این پیام یا برنامه های بخش فارسی - مستقیماً به نشانی زیر بفرستید: farsi@voanews.com