برنامه عملیاتی جدید آمریکا برای کنترل اعتیاد و مبارزه با توزیع مواد مخدر

09 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جف سشنز، وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده، طی یک کنفرانس خبری، برنامه ی عملیاتی جدید آمریکا را برای کنترل اپیدمی اعتیاد و مبارزه با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر اعلام کرد. گزارش شیده رضایی