کاخ سفید: دولت پرزیدنت ترامپ از تحقیقات بازپرس ویژه درباره روسیه استقبال می‌کند

04 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که دولت پرزیدنت ترامپ با تحقیقات بازپرس ویژه رابرت مالر همکاری می کند. آقای مالر درباره میزان دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا و احتمال تبانی کمپین پرزیدنت ترامپ با روسها در حال تحقیقات است.