خشونت و درگیری ماموران و پناهجویان در مرز صربستان

11 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه بحران پناهندگان و ممانعت از ورود غیر قانونی پناهجویان به اروپا از طریق مجارستان، مناطق مرزی صربستان با آن کشور، شاهد خشونت و درگیری بین ماموران مرزی و کسانی است که تلاش می کنند با عبور از سیم خاردار، وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند.