ساخت صندلی چرخدار برای کودکان ناتوان با استفاده از در بطری‌های پلاستیکی

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی در صربستان، در بطری های پلاستیکی را جمع می کنند و با آنها برای کودکان معلول صندلی چرخدار می سازند. اما این روزها، صدها داوطلب مشغول قرار دادن این درها کنار هم هستند تا هم رکورد گینس رو بشکنند و هم هدفهای محیط زیست دوستانه و بشر دوستانه این گروه را دنبال کنند.