پانزده سال پیش در پنتاگون؛ بروس پاورز استاد دانشگاه روز ۱۱ سپتامبر در وزارت دفاع بود

20 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای بروس پاورز استاد دانشگاه جورج واشنگتن، یازدهم سپتامبر یادآور حمله تروریستی پانزده سال قبل به وزارت دفاع آمریکا است. آقای پاورز در سال ۲۰۰۱ تحلیلگر مسائل دفاعی در پنتاگون بود، و هنگام حمله در ساختمان وزارت دفاع حضور داشت.