ایجاد حس لامسه برای اعضای مصنوعی بدن

28 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای مصنوعی بدن به کسانی که دست و پایشان را از دست داده اند کمک می کند بسیاری از کارهای روزمره را انجام دهند. پژوهشگران اکنون مشغول طراحی و تولید اعضای مصنوعی هوشمندی هستند که دارای حس لامسه است.