چرا جمهوریخواهان با بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی اوباما برای دیوانعالی مخالف هستند

20 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اکثر جمهوریخواهان مخالف بررسی تایید صلاحیت قاضی گارلند پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند. از جمله سناتور دیوید پردو که در گفتگو با صدای آمریکا دلیل خودرا برای این مخالفت بیان کرد.