روز سوم بررسی صلاحیت نیل گورساچ، نامزد عضویت در دیوان عالی آمریکا

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی نامزدی نیل گورساچ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا حداقل یک روز دیگر ادامه خواهد داشت. پیشتر، در روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته، بررسی صلاحیت آقای گورساچ در دستور کار کمیته قضایی سنای آمریکا بود و انتظار می رود تا آخر این هفته به رای گذاشته شود.