سنای آمریکا گفتگو بر سر طرح بررسی توافق با ایران را از سر می‌گیرد

08 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بامداد سه شنبه سنای آمریکا بار دیگر بحث در مورد طرح بازنگری توافق اتمی با ایران را از سر گرفت. لایحه ای که با تصویب آن کنگره قدرت رد یا تصویب توافق اتمی دولت آمریکا با ایران را خواهد داشت. گزارش شهلا آراسته