سنای آمریکا پیشنهاد تبدیل توافق با ایران به «پیمان بین‌المللی» را رد کرد

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس سنای آمریکا در نخستین گام از روند بحث و گفتگو بر سر طرح لزوم بررسی هر توافق هسته‌ای با ایران در کنگره، پیشنهاد برخی جمهوریخواهان را برای تعریف توافق به عنوان یک «پیمان بین‌المللی»، که برای رسمی شدن باید به تایید دو سوم نمایندگان این مجلس ۱۰۰ نفره برسد، رد کرد.