سنجش احتمال نفوذ روسیه در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، پنجشنبه، کمیته اطلاعات مجلس سنا، اولین جلسه تحقیق خود تحت نام سنجش نفوذ و اقدامات روسیه در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برگزار می کند. این تحقیقات به موازات تحقیقات مشابه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان صورت می گیرد. گزارش فرهاد پولادی