بررسی احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، پنجشنبه کمیته اطلاعات مجلس سنا اولین جلسه تحقیق خود تحت نام سنجش دامنه و تاثیر دخالت روسیه در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برگزار کرد. گزارش فرهاد پولادی