گزارش مقام های اطلاعاتی آمریکا به سنا: جمهوری اسلامی بزرگترین چالش امنیتی در خاورمیانه است

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقامات ارشد اطلاعات ملی ایالات متحده روز سه شنبه در کمیته نیروهای مسلح سنا رژیم جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید و چالش امنیتی و بزرگترین حامی گروههای تروریستی در خاورمیانه توصیف کردند. گزارش شهلا آراسته