تشدید تلاش های نمایندگان دموکرات سنا برای تغییر قوانین مالکیت اسلحه

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دموکرات ها در سنای آمریکا تلاش های تاکتیکی خود را برای اصلاحات و دگرگونی های اساسی از طریق قوانین و مقررات کنترل بیشتر بر مالکیت اسلحه در این کشور را با توافقی که با جمهوریخواهان حاصل شد، دنبال می کنند. گزارش شهلا آراسته