جلسه بررسی «منافع، ارزشها و مردم آمریکا» در کمیته روابط خارجی سنا

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی سنا ساعاتی پیش جلسه ای تحت عنوان " راه پیش رو در ارتباط بامنافع ارزش‌ها و مردم آمریکا تشکیل داد که دو مقام ارشد پیشین آمریکا مادلین آلبرایت وزیر پیشین خارجه و استیون هادلی مشاور پیشن امنیت ملی آمریکا در آن حضور داشتند. گزارش شهلا آراسته