ابراز نگرانی سناتور کورکر از عبور از «خطوط قرمز بالقوه‌» در مذاکره با ایران

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی سنا ساعاتی پیش جلسه ای تحت عنوان "یک توافق موفقیت آمیز چیست؟" بمنظور ارزیابی طرح جامع اقدام مشترک اتمی با ایران تشکیل داد و نظرات سه کارشناس اتمی امنیت بین المللی دیوید آلبرایت، ری تکیه، و جیم والش را شنید. گزراش شهلا آراسته