جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا با دو مقام عالرتبه نظامی درباره افغانستان

11 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا روز سه شنبه ۱۱ مهر برای شنیدن توضیحات دو ژنرال عالیرتبه دولت جیم متیس وزیر دفاع آمریکا و جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در ارتباط با وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان تشکیل جلسه داد. گزارش شهلا آراسته