گرفتن عکس سلفی چقدر با خودشیفتگی ارتباط دارد؟

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از تازه‌ترین پدیده‌هایی که همراه با تکنولوژی راه خود را در کشورهای مختلف باز کرده گرفتن عکس سلفی است. در این بین روانشناسان و جراحان زیبایی نگران رواج نارسیسیم یا خودشیفتگی در جامعه هستند و گذاشتن سلفی روی اینترنت را اعتیاد به فرهنگ شهرت‌طلبی می‌دانند.