ابتکار مهندسان سوییسی: آسفالتی که خود را تعمیر می کند

04 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آسفالت ارزان ترین و بهترین راه پوشش جاده های خاکی است ولی گرمای خورشید، یخ و وزن اتومبیل ها به آن صدمه می زند. در نتیجه مدام باید تحت تعمیر قرار گرفته یا جاده دوباره اسفالت شود.