تولید رباتی در آمریکا که از توانایی‌های خود در موقعیت های متفاوت آگاه است

19 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهندسان آمریکایی می‌گویند رباتی تولید کرده اند که می تواند خود را در موقعیت‌های متفاوت تصور کند و نسبت به توانایی‌هایش آگاه است.