تقابل دولت روحانی و نهادهای حکومتی درباره تفکیک جنسیتی

14 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با انتقاد از طرح تفکیک زن و مرد در شهرداری تهران، خبرداده که بزودی دولت در اینباره موضع گیری رسمی می کند.