۰۸ ایرانیان

20 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۰۸ ایرانیان مجموعه ای از اطلاعات است که برای جامعه ایرانی خارج کشور خدمات رایگان ارائه می ده. خدمات شغلی اسم شماره تلفن مشاغل ایرانی و رویدادهایی که در جامعه ایرانی اتفاق می افتد. حتی راهنما و اطلاعات کنسرت ها و مدیاهای مختلفی که در جامعه ایرانی وجود دارن.