آلبوم جديد گروه سه دنيا

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای گروه موسيقی سه دنيا در اتريش در گفتگو با بهنود مكری درباره آلبوم جديد خود توضيحاتی دادند، بازخواني ترانه های فيلمهای جيمزباند با رويكردی متفاوت.