پروژه هنرسالاران برای نقاشی بر دیوارهای کابل

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کابل پایتخت کشور جنگزده افغانستان به خاطردرگیری های هر روزه و انفجار بمب به صورت شهری با دیوارهای زشت که اثرات انفجارها بر آنها مانده، درآمده است. امید شریفی بنیانگزار گروه هنرسالاران با شکایت از این همه دیوارها که قیافه شهر را خراب کرده می گوید باید با نقاشی بر روی آنها فضای سبز مصنوعی ایجاد کنیم.