اثر تابش‌های خورشیدی بر سیستم‌های اطلاعاتی

17 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از اولین اکتشافات عصر فضا در سال ۱۹۵۸روی داد : این که یک لایه کمربندی از ذرات فوق العاده باردار زمین را احاطه کرده است. این لایه به نام مکتشف آن که یک دانشمند فضاشناس آمریکایی بود کمربند تابش ون الن نام گرفت.