انتقاد کنگره از سرویس مخفی در پی دو مورد ورود غیرمجاز به کاخ سفید

10 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع حفاظت از رئیس جمهوری آمریکا و خانواده اش، رفته رفته تبدیل به یک جنجال داخلی می شود. تقریبا دو هفته پیش، مردی که چاقوی کوچکی در جیب داشت، از نرده حافظ کاخ سفید عبور کرد، و خود را به داخل آن کاخ رساند.