نقش چشمگیر ریزترین موجودات زیر آب در بقای حیات کره زمین

24 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژان میشل کوستو، همچون پدرش ژاک ایو کوستو مکتشف سرشناس دنیای زیر آب زندگی‌اش را وقف اکتشاف در اعماق اقیانوس‌ها کرده. آقای کوستو به تازگی یک مستند چهل دقیقه‌ای تهیه کرده که نشان می‌دهد ریزترین موجودات زیر آب تا چه حد در بقای حیات کره زمین نقش دارند.