دانشمندان هاروارد: پوست دوم، بازگشت جوانی بدون دردسر جراحی

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر می رسد، آرزوی جوانی دوباره، از رویا به واقعیت می پیوندد. دانشمندان دانشگاه هاروارد؛ در موسسه تحقیقات تکنولوژی ماساچوست و لابراتور های مرتبط، موفق به تولید یک پوست مصنوعی یا "پوست دوم" شدند که قوی، انعطاف پذیر، چسبنده و خلاصه شبیه پوست واقعی است. گزارش شیده رضایی