تاثیر کرونا بر اقتصاد؛ شرکت هواپیمایی ایرباس تولید مدل جدید «۳۵۰-ای» را کاهش داد

13 مرداد 1399