دانشمندان بریتانیایی اعماق اقیانوس هند را بررسی می کنند

06 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان بریتانیایی به کمک فناوری‌های جدید اعماق اقیانوس هند را، که تا کنون بررسی نشده است، بررسی و مطالعه می‌کنند.