ادامه بالا رفتن سطح آب دریاها

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان می گویندبالا رفتن سطح آب دریاها افزایش یافته و این روند ادامه خواهد داشت.مناطق ساحلی از هم اکنون اثر بالا رفتن سطح اب دریا را حس می کنند و مجبورند زندگیشان را مطابق با این واقعیت جدید وفق دهند.نمایشگاه عکسی درلانگ بیچ کالیفرنیا به نام"شناکردن یا غرق شدن"به این جنبه محیط زیست پرداخته است.