سعدی افشار درگذشت

31 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعدی افشار پیرترین سیاه‌باز ایران که از دو سال پیش در بستر بیماری بود روز جمعه در سن ۷۹ سالگی درگذشت سعدی افشار، بازمانده بازیگران نسل سیاه‌باز در نمایش های روحوضی در ایران بود و برای نخستین بار در سال ۱۳۳۰ به روی صحنه رفته بود گزارشی از شپول عباسی در این باره