فناوری جدید در سینماهای آمریکا و انگلیس؛ تماشای فیلم روی پرده ۲۷۰ درجه‌ای

23 مرداد 1397