نگرانی از كاهش صادرات ويسكی، اسكاتلند را برای جدايی از بريتانيا مصمم تر كرد

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا دولت اسکاتلند را در تصمیم به جدایی از آن کشور مصمم تر کرد. یک دلیل این تصمیم، به خطر افتادن صادرات اسکاتلند است که یکی از مهمترین اقلام آن ویسکی است.