رای منفی اکثریت اسکاتلندی ها به انجام همه پرسی

26 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسکاتلندی ها فردا پنجشبنه در رفراندومی شرکت می کنند که ممکن است باعث جدائی آن سرزمین از بریتانیا و استقلال اسکاتلند شود.