بچه لاک‌پشت‌هایی که به جای دریا، به سوی خشکی می‌روند

16 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بچه لاک پشت هایی که در سواحل دریا سر از تخم در می آورند بنا به غریزه طبیعی به سوی آب حرکت می کنند. وجود ساختمان های متعدد در ساحل دریا و نور این ساختمان ها می تواند بچه لاک پشت ها را سر در گم کرده و آنها به اشتباه به جای نزدیک شدن به اب به سوی خشکی حرکت کنند.