دانشمندان آمریکایی میزان آسیب ناشی از حرارت آرایش مو را بررسی کرده اند

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنان و مردان بسیاری هستند که در مورد موی خود حسیاست دارند و می خواهند آرایش مویشان همیشه مرتب و به شیوه خاصی باشد.. یکی از راه های آرایش و مرتب کردن مو استفاده از حرارت است که برای مو مضر است. دانشمندان دانشگاه پردو در ایالت ایندیانا به میزان صدمه ناشی از حرارت به مو پرداخته اند.